travis elborough

Cultural historian Travis Elborough has written books on subjects as diverse, yet central to popular experience, as Parks, Routemaster Buses and the British Seaside. The Long-Player Goodbye celebrates that endangered species, the album, from its vinyl birth in 1948 to its endangered status in the Spotify era.

Hanesydd diwylliant yw Travis Elborough. Mae’n awdur llyfrau ar destunnau mor amrywiol, ond canolog i brofiadau’r rhelyw, â Pharciau, Bysiau Routemaster a threfi glan-y-môr Prydain. Mae The Long-Player-Goodbye yn dilyn a dathlu hanes yr albwm – o ddyddiau cynnar LPs feinil yn 1948 i fformat sydd bellach mewn peryg ym myd newydd Spotify.

More Info: https://traviselborough.co.uk/