top of page

From Carmarthen there are scheduled buses to and from Laugharne.

 

 

 

 

 

LATE NIGHT SHUTTLE BUS

Unfortunately this year the tourism funding body decided that funding the late night shuttle buses would be unfair on the local taxi service.

 

Therefore the service is now privately run and there will be a charge of £5 per journey.

 

 

 

 

BUS STOPS

Laugharne: on The Grist, just over the road from the Fountain Inn

 

Pendine: the bus shelter by the Holiday Camp

 

St. Clears: outside the Travelodge,

BUS TRAVEL/TEITHIO BWS

Mae yna wasanaeth bysiau yn ôl ac ymlaen rhwng Caerfyrddin a Thalacharn (Gweler yr amserlen uchod).

 

 

 

GWASANAETH BWS GWENNOL HWYR Y NOS

Yn anffodus, eleni fe benderfynodd y corff ariannu twristiaeth bod rhedeg gwasanaeth bws gwennol hwyr y nos yn anheg i gwmnïau tacsi lleol.

 

Felly, rydym wedi gorfod cyfyngu rhywfaint ar y gwasanaeth yn ogystal â chodi tâl o £2 am bob siwrne.

 

MANNAU CODI'R BWS

Talacharn: Ar Y Grist – gyferbyn â’r Fountain Inn.

 

Pentywyn: Yr arhosfa fysiau ger Gwesty’r Beach, a’r arhosfa ger y Gwersyll Gwyliau.

 

Sanclêr: Yr arhosfa fysiau ger y prif faes parcio. Rhowch wybod i’r gyrrwr os ydych yn aros yn y Travelodge.

bottom of page