DYLAN THOMAS

& THE HISTORY OF LAUGHARNE
& HANES TALACHARN

LAUGHARNE/TALACHARN

Laugharne (Welsh: Talacharn) is a town in Carmarthenshire, Wales, lying on the estuary of the River Tâf. It is known for having been the home of Dylan Thomas from 1949 until his death in 1953, and is thought to have been an inspiration for the fictional town of Llareggub in Under Milk Wood.

Read our guide, exclusively written for us by noted Dylan Thomas expert, biographer and proprietor of the excellent Corran Books, Mr George Tremlett.

LITERARY HISTORY

HANES LLENYDDOL

Tref fechan yn Sir Gaerfyrddin ger aber yr afon Taf yw Talacharn. Mae’n fwyaf enwog am fod Dylan Thomas wedi byw yno o 1949 tan y bu farw ym 1953. Credir hefyd mai Talacharn a ysbrydolodd dref ffuglennol Llareggub yn ‘Dan y Wenallt’.

Dilynwch y ddolen isod i ddarllen portread o Dalacharn a ‘sgrifenwyd yn arbennig ar ein cyfer gan Mr George Tremlett - awdurdod nodedig ar fywyd a gwaith Dylan Thomas, bywgraffydd a pherchennog siop ragorol Corran Books yn y dref.