top of page

mike brearley

Mike Brearley will always be remembered by sports fans as the England cricket captain during the epic Ashes series of 1981.  While far from the greatest batsman ever to play for his country, Brearley may very well have been the greatest ever captain. His skill in this regard made it relatively unsurprising that he should pursue a post-cricket career as a psychoanalyst and writer. His latest book, On Form, was the Times book of the year for 2017. 

Celfyddyd Capteniaeth.
Bydd Mike Brearley wastad yn aros yng nghôf dilynwyr chwaraeon fel capten tîm criced Lloegr yng nghyfres anhygoel y Lludw yn 1981. Er nad yw e’n agos at frig rhestr y batwyr gorau erioed,  mae’n debyg iawn mai Brearley oedd y capten gorau a welodd Lloegr erioed. Nid yw’n syndod felly, wedi rhoi’r gorau i’w yrfa griced, ei fod wedi dilyn gyrfa fel seicdreiddydd ac awdur. Dewiswyd ei gyfrol ddiweddaraf, On Form, yn Llyfr Gorau’r Flwyddyn gan The Times yn 2017
 

bottom of page