The nearest rail station is Carmarthen

Gorsaf Caerfyrddin yw’r orsaf drenau agosaf

TRAINS/TRENAU

JOURNEY PLANNER

TREFNU’CH TAITH