top of page

BROWNS HOTEL

An Iconic building dating back to 1752.

This is the pub most associated with Dylan Thomas and it's a festival hub.

DEXTER'S RESTAURANT

Browns have opened their own fine dining restaurant right next door. Steaks the speciality. Booking essential.

THE FERRYMAN DELICATESSEN

A very welcome new addition to the Laugharne food scene – the towns first deli. Great coffee and sandwiches to eat in or take away. And fine local beer and chocolate to take away..

POONS STREET FOOD

Excellent new addition to the Laugharne culinary scene. Serves great Thai food and a fine selection of cakes.

THE OWL AND THE PUSSYCAT

Situated on the town square (The Grist) this caters for all your needs from breakfast to afternoon tea to an evening meal. The traditional Welsh delicacy bara brith is recommended.

CARIAD CATERING

Street food pop up outside the Millennium Hall

THE FOUNTAIN INN

A festival venue which hosts bands in the afternoons and Keith Allen in the evening . A fine pint of Felinfoel is also served in the downstairs bar. Now serves meals too.

THE NEW THREE MARINERS

This pub  offers real ales, stone baked pizzas.

If you are wondering what became of The Old Three Mariners it is now a heated smoking area opposite the pub and will feature a BBQ during the Festival

THE GRIST STREET FOOD

Brand new takeaway, situated outside the Cross House Pub

THE CARPENTERS

A little bit outside Laugharne on the road to Pendine this pub specialises in traditional Sunday lunches.

THE CROSS HOUSE

Another one of Dylan’s watering holes and he once co-owned a pig with landlord Phil Richards. 

THE BOATHOUSE

Once you’ve paid admission to see Dylan’s old house you should treat yourself to the fine coffee, tea and cakes (the cafe itself is free to enter).

BROADWAY COUNTRY HOUSE

This hotel has a very good restaurant and bar and is open to non-residents and is a ten minute walk from Laugharne.

FOOD & DRINK/ BWYD A DIOD

THE NEW THREE MARINERS 

Tafarn gydag ystafelloedd - yn cynnig dewis da o Gwrw Go Iawn, pizzas ffwrn garreg a chymeriad a naws tafarn bentre’. 

Os o’ch chi ar fin gofyn be’ ddigwyddodd i’r ‘Old Three Mariners’ - mae e bellach yn fan ysmygu (wedi’i wresogi).   

 

 

GWESTY BROWNS HOTEL 

Adeilad eiconig a godwyd yn 1752. 

Hon yw’r dafarn a gysylltir amlaf gyda Dylan Thomas. 

 

 

THE FERRYMAN DELICATESSEN 

Newydd-ddyfodiad bendigedig i gymuned fwyd a diod Talacharn – deli cynta’r dref. 

Coffi a brechdannau ardderchog – i’w bwyta yn y fan neu i’w cario allan. 

Hefyd, detholiad o siocled a chwrw lleol i’w gario allan 

 

 

THE CROSS HOUSE 

Un arall o hoff dafarnnau Dylan (ar un adeg roedd e’n cyd-berchen mochyn gyda’r landlord, Phil Richards). 

 

 

PYSGOD A SGLODS CASTLE VIEW 

Siop sglods dda iawn iawn. Mae un o selogion yr ŵyl, Keith Allen, yn taeru mai cyri cyw iâr a sglods y Castle View yw ei hoff fwyd yn y byd.  

 

Y PORTREEVE 

Bwyty a bar gwin ger Neuadd y Dre - yn cynnig cinio dydd Sul ardderchog. Cewch ragor o wybodaeth ar eu gwefan. 

 

 

THE OWL AND THE PUSSYCAT 

Cewch hyd iddo ar sgwar y dre (Y Grist) ac mae ganddyn nhw rywbeth i bawb - o frecwast i de pnawn i ginio gyda’r hwyr. Gwerth ymweliad petai dim ond am y bara brith. 

 

 

Y FOUNTAIN INN 

Un o ganolfannau’r ŵyl – bandiau’n ystod y pnawn a Ma’ Gan Dalacharn Dalent gyda’r hwyr . Peint da o Felinfoel yn y bar lawr lofft hefyd. 

 

 

THE CORS 

Y gwesty a bar .  

 

 

BISTRO ARTHUR 

Bistro Eidalaidd/Canoldirol trwyddedig reit yng nghanol Talacharn – delfrydol ar gyfer pryd ysgafn neu bryd gyda’r hwyr 

 

 

Y CARPENTERS 

Ychydig y tu allan i Dalacharn, ar y ffordd i Bentywyn, mae’r dafarn yma’n arbenigo mewn ciniawau dydd Sul traddodiadol. 

 

 

Y TŶ CYCHOD  

Ar ôl talu i ymweld â hen gartref Dylan mae’n werth taro i mewn i’r caffi lle cewch de, coffi a detholiad o gacennau blasus (mynediad am ddim i’r caffi ei hun) 

 

 

 

BROADWAY COUNTRY HOUSE 

Mae gan y gwesty yma fwyty neilltuol o dda a bar – sy’n agored i bawb. 

Rhyw ddeng munud ar droed o Dalacharn. 

 

 

STONDINAU BWYD 

Bydd amrywiaeth ardderchog o stondinau bwyd twym ym maes parcio Gwesty Browns. 

bottom of page