STEPHEN MORRIS

Stephen Morris 2.png

Mae Stephen Morris wedi bod yn un o wynebau cyfarwydd gŵyl Talacharn ar hyd y blynyddoedd. Yn ystod gyrfa nodedig sy’n rhychwantu bron i ddeugain mlynedd bu’n aelod allweddol o Joy Division a New Order gyda’i ddull drymio peirianyddol nodweddiadol. Wedi marwolaeth Ian Curtis, canwr Joy Division, yn 1980, fe ffurfiodd Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris a’i wraig Gillian fand newydd, sef New Order - un o fandiau mwyaf dylanwadol a nodedig degawdau olaf yr ugeinfed ganrif. Dan adain Tony Wilson, New Order oedd grŵp mwyaf blaenllaw Factory Records. Ar y cyd, fe wnaethon nhw agor clwb nos yr Hacienda, a ddatblygodd yn gartref ysbrydol i ddiwylliant acid house.

 

Bydd Stephen yn sgwrsio am ei lyfr newydd, ‘Record Play Pause’ - cyfrol sy’n gyfuniad o hunangofiant, llyfr lloffion a hanes llafar, gyda naratif sy’n pendilio rhwng hanes ei fagwraeth yng Ngogledd Orllewin Lloegr yn y 70au ac ymdriniaeth dreiddgar o sut mae’r gerddoriaeth yn gweithio

 

 

https://twitter.com/stephenpdmorris