top of page

los blancos

Not actually Real Madrid but a rock’n’roll band straight out of Carmarthen: ’With a record collection in love with the left field American alternative scene of the early nineties Pavement, Brian Johnstown Massacre and the emotional punch that is Gwyn Rosser’s voice, this is a band re-defining Welsh pop music as one raw, immediate and relevant, a balm to a breaking world.’

Sŵn y Gaerfyrddin newydd

“Mae Los Blancos yn ymgorfforiad o'r hyder tawel sy'n tanlinellu'r diwylliant Alt/Pop sy'n tyfu'n gyflym yn Sir Gaerfyrddin. Does dim cyfaddawd yn sain Los Blancos, maent yn greadigol agored ac yn llawn hyder, gyda chaneuon sy'n byrlymu o nwyd meddwol, afradlon Y Replacements a llawenydd chwareus Mac Demaco - y llawenydd a ddaw yn sgil creu o fewn pedair wal yr ystafell ymarfer.”

More Info: https://soundcloud.com/user-188738696

bottom of page