top of page

euros childs

Euros Childs, once of the much-missed psychedelecists Gorky's Zygotic Mynci, has steadily built an extraordinary solo career - releasing an album a year - each one wholly different to the one before. He'll be playing material from 2017's brilliant, synth-driven House Arrest.

Unigryw

Mae Euros Childs, gynt o’r pêr-seicadelyddion Gorky’s Zygotic Mynci, bellach yn gerddor unigol. Mae wedi creu corff o waith gwirioneddol arbennig – gan ryddhau albwm newydd bob blwyddyn - pob un yn ei dro’n hollol wahanol i’r un blaenorol. Bydd e’n perfformio caneuon oddi ar House Arrest, a ryddhawyd yn 2017 ac sy’n llawn synnau synths bendigedig.

More info: www.euroschilds.co.uk

bottom of page