top of page

ALAN JOHNSON

Alan Johnson.jpg

His childhood memoir ‘This Boy’ was published by Bantam Press on 9th May 2013. It won the Royal Society of Literature Ondaatje Prize, and the Orwell Prize, Britain’s top political writing award.  His second volume of memoirs, ‘Please Mr Postman’, was published in September 2014 and won the National Book Club award for Best Biography. The final book in his memoir trilogy, ‘The Long and winding Road’, was published in September 2016 and won the Parliamentary Book Award for Best Memoir.

 

Alan retired as an MP before the 2017 general election after 20 years as an MP.

On 20th September 2018 his latest book, ‘In My Life – A Music Memoir’ was launched at Studio 2, Abbey Road where the Beatles made almost all of their records.

https://alanjohnsonbooks.co.uk/

Cyhoeddwyd cyfrol hunangofianol gyntaf Alan Johnson, ‘This Boy’, gan Bantam Press ym mis Mai 2013. Enillodd y Royal Society of Literature Ondaatje Prize yn ogystal â’r Orwell Prize (prif wobr Prydain am sgwennu gwleidyddol). Cafodd ei ail gyfrol o atgofion, ‘Please Mr Postman’, ei chyhoeddi yn 2014. Enillodd y gyfrol honno wobr y National Book Club am y Bywgraffiad Gorau. Cyhoeddwyd cyfrol olaf ei drioleg hunangofiannol, ‘The Long and Winding Road’, ym mis Medi 2016 gan ennill y Parliamentary Book Award am y Gyfrol Hunangofianol Orau.

 

Cyn Etholiad Cyffredinol 2017, fe ymddeolodd Alan fel AS wedi 20 mlynedd yn San Steffan. Ar Fedi’r 20fed 2018, cafodd ei gyfrol ddiweddaraf, ‘In My Life – A Music Memoir’, ei lansio yn Stiwdio 2, Abbey Road lle recordiodd y Beatles bron bob un o’u recordiau.

 

 

https://alanjohnsonbooks.co.uk/

bottom of page