top of page

stuart cosgrove

Stuart Cosgrove has had several lives once the NME's soul man, then Channel Four exec and football pundit. Now he's two books into an epic social history of soul music. Volume one was Detroit 67, volume two is Memphis 68.

O’r enaid 
Mae Stuart Cosgrove wedi byw sawl bywyd – yn efengylu dros gerddoriaeth ddu yn yr NME, yn brif weithredwr Channel Four ac yn byndit pêl-droed. Bellach mae’n awdur dwy gyfrol (rhan o gyfres arfaethedig) yn olrhain hanes cymdeithasol hynod cerddoriaeth soul. 
Detroit 67 oedd y gyfrol gyntaf, Memphis 68 yw’r ail..
 

bottom of page