top of page

stephen mallinder

Stephen Mallinder.jpg

Since the early 1970s, when he began to make music with his childhood friend and Cabaret Voltaire partner Richard H Kirk, Stephen Mallinder has followed a uniquely crooked path. This route has taken him from tape loops and smashing up pianos to working with New York club luminaries and Chicago house pioneers such as Arthur Baker and Marshall Jefferson in the 1980s – and even gaining a PhD while living in Perth, Western Australia.

Ers iddo ddechrau creu cerddoriaeth yn ystod ei blentyndod ym mlynyddoedd cynnar y 70au gyda’i ffrind a’i bartner yn Cabaret Voltaire, Richard H Kirk, mae Stephen Mallinder wedi llywio llwybr creadigol unigryw a throellog. Arweiniodd y llwybr hwnnw o greu dolenni tâp a chwalu pianos i gydweithio gyda cheffylau blaen byd clybiau Efrog Newydd ac arloeswyr byd house Chicago fel Arthur Baker a Marshall Jefferson yn yr 80au. Ac ar ben hynny, fe lwyddodd i gwblhau PhD tra’r oedd yn byw yn Perth yng Ngorllewin Awstralia.

bottom of page