top of page

sophie scott

Prof Sophie Scott is a neuroscientist and stand-up comedian, She's been the Royal Institution Christmas Lecturer (http://tinyurl.com/ycp8e2ce ) She is researching the neuroscience of voices, speech, laughter at UCL. She was a TED speaker  in 2015.

Gwyddoniaeth yn profi ei bod hi’n ddoniol

Mae’r Athro Sophie Scott yn niwrowyddonydd a chomediwr stand-up. Mae wedi cyflwyno Darlith Nadolig y Sefydliad Brenhinol. Mae’n gwneud gwaith ymchwil i niwrowyddoniaeth lleisiau, lleferydd a chwerthin yn UCL. Cyflwynodd sgwrs TED yn 2015.

More info: @sophiescott

bottom of page