top of page

SCRITTI POLITTI

Scritti Politti are a British band, originally formed in 1977 in Leeds, Yorkshire and England, 

by Welsh Cardiff-born singer-songwriter Green Gartside. He is the only member of the band to have remained throughout the group's history.

Ffurfiwyd y Scritti Politti gwreiddiol ym 1977 – yn Leeds (Swydd Efrog, Lloegr), gan y canwr (o Gaerdydd, Cymru), Green Garside. Fe yw’r unig aelod sydd wedi bod yno trwy gydol hanes y band.

bottom of page