top of page

rhys mwyn

Rhys Mwyn.jpg

Rhys was born and bred in Mid Wales, in Llanfair Caereinion but he lives in Caernarfon with his wife Nest and their children. Rhys and his brother Siôn were in the Welsh punk rock band 'Yr Anrhefn'. They established a record label called Anrhefn and Rhys used to work as manager to many bands, including Catatonia. Rhys has a weekly show on Radio Cymru playing music from the 70s, 80s and 90s. Rhys loves archaeology and works as an archaeologist and lectures on the subject.

Cafodd Rhys Mwyn ei eni a’i fagu yng Nghanolbarth Cymru, yn Llanfair Caereinion, ond erbyn hyn mae’n byw yng Nghaernarfon gyda’i wraig Nest a’u plant. Rhwng 1982 a 1994 bu’n fasydd gyda’r ‘Anrhefn’, un o fandiau chwedlonol diwylliant cerddoriaeth gyfoes Cymru. Yn 1983, fe sefydlodd label Recordiau Anrhefn, un o labeli mwyaf blaengar a dylanwadol hanes cerddoriaeth gyfoes Cymru. Wedi hynny bu Rhys yn rheolwr ar nifer o fandiau gan gynnwys Catatonia. Mae’n cyflwyno rhaglen wythnosol ar Radio Cymru lle mae’n chwarae cerddoriaeth o’r 70au, 80au a’r 90au a sgwrsio gyda phob math o artistiaid. Mae Rhys hefyd yn angerddol am archeoleg. Mae e’n gweithio fel archeolegydd ac yn darlithio yn y maes.

bottom of page