top of page

owen sheers

Owen Sheers is a novelist, poet and playwright. His latest novel, ‘I Saw A Man’ is published by Faber. He is Professor in Creativity at Swansea University. A stage version of Owen’s verse drama Pink Mist premiered at Bristol Old Vic in July 2015.  In Laugharne he will be reading his extraordinary poetic tribute to the dead of Aberfan, The Green Hollow.

Coffadwriaeth ar y Sul
Mae Owen Sheers yn nofelydd, bardd a dramodydd. Cyhoeddwyd ei nofel ddiweddaraf I Saw A Man gan Faber. Mae e hefyd yn Athro Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe. Perfformiwyd fersiwn lwyfan o’i ddrama fydryddol Pink Mist yn y Bristol Old Vic yng Ngorffennaf 2015. Yma yn Nhalacharn bydd yn darllen The Green Hollow – ei dysteb fydryddol i’r rhai a fu farw yn Aberfan
 

bottom of page