top of page

JEREMY DELLER

Singular artist, winner of the Turner Prize and celebrant of the radicalism and the weirdness of pop and folk culture. Should be right at home here.

 

Artist unigryw ac un o enillwyr y Turner Prize. Mae’i waith yn ddathliad o’r radicaliaeth a’r holl bethau rhyfeddol sy’n llechu’n ein diwylliant pop a gwerin. Fe ddylse fod yn gartrefol iawn yn ein mysg.

bottom of page