top of page

New Zealand-born, South London-based, world-traveling Garth Cartwright has written about Balkan gypsy music (the wonderful Princes Amongst Men) American roots music (More Miles Than Money) and his own NZ roots (Sweet As). Now he’s written the definitive history of the great British record shop – Going For A Song.

Daw Garth Cartwright o Seland Newydd yn wreiddiol. Ond bellach, ar ôl teithio’r byd, mae’n byw a gweithio yn Ne Llundain. Mae wedi sgwennu am gerddoriaeth sipsiwn gwledydd y Balcan (Princes Amongst Men), Cerddoriaeth roots Americanaidd (More Miles Than Money) a’i wreiddiau’i hun yn Seland Newydd. Eleni, mae e’n cyflwyno cyfrol awdurdodol ar hanes y siop recordiau ym Mhrydain – Going For A Song.

bottom of page