top of page

ED VULLIAMY

Ed Vulliamy.jpg

Former Guardian and Observer foreign correspondent Ed Vulliamy’s When Words Fail is built around 16 life-changing gigs and concerts, a passionate investigation of the charged frontier between 20th century music and politics.

Can music make the world a better place? Can it really 'belong' to anyone? Can the magic, mystery and incertitude of music - of the human brain meeting or making sound - can it stop wars, rehabilitate the broken, unite, educate or inspire?

From Jimi Hendrix playing 'Machine Gun' at The Isle of Wight Festival in 1970 to the Bataclan under siege in 2016, Ed Vulliamy has lived the music, met the legends, and asked, when words fail, might we turn to music? There's only one way to find out, and that is to listen...

Ed Vulliamy is the author of Amexica and The War is Dead: Long Love The War. He has been an Observer journalist for 20 years and is the author of the Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band 50th anniversary liner notes.

 

Bu Ed Vulliamy yn ohebydd tramor gyda’r Guardian a’r Observer am dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae ei gyfrol ddiweddaraf, ‘When Words Fail’, yn seiliedig ar 16 o gigs a chyngherddau a newidodd fywydau; mae’n archwiliad llawn angerdd o’r ffin wefreiddiol rhwng cerddoriaeth yn yr 20 fed ganrif a gwleidyddiaeth.

 

A yw’n bosib i gerddoriaeth wneud y byd yn lle gwell? A yw’n bosib i ‘berchen’ cerddoriaeth? A yw’n bosib i ledrith, dirgelwch ac ansicrwydd cerddoriaeth – yr ymenydd dynol yn dirnad neu’n creu sain - a yw’n bosib iddo stopio rhyfeloedd, adfer y peth a chwalwyd, uno, addysgu neu ysbrydoli?

 

O Jimi Hendrix yn chwarae ‘Machine Gun’ yng Ngŵyl Ynys Wyth yn 1970 i’r gwarchae yn y Bataclan yn 2016, mae Ed Vulliamy wedi byw’r gerddoriaeth, wedi cyfarfod yr arwyr chwedlonol, ac wedi holi: Pan fo’r geiriau’n methu, a ddylen ni droi at gerddoriaeth? Dim ond un ffordd sydd o ffeindio allan, sef gwrando...

 

Ed Vulliamy yw awdur ‘Amexica’ a ‘The War is Dead: Long Love The War’ ac yntau hefyd sgwennodd y nodiadau ar gyfer y fersiwn arbennig o ‘St Pepper’s Lonely Hearts Club Band a ryddhawyd i ddathlu 50 mlynedd ers ei ryddhau am y tro cyntaf.

bottom of page