top of page

cosey fanni tutti

Cosey Fanni Tutti whose career began in 1969 is a respected artist and musician of worldwide renown – for her Art, her work in the sex industry, as co-founder of Industrial music and Throbbing Gristle, and her pioneering electronic music as ‘Chris & Cosey’ and ‘Carter Tutti’.

She will be talking about her excellent autobiography, Art Sex Music..

Celf  Rhyw  Cerddoriaeth 
Ers cychwyn ei gyrfa yn 1969 mae Cosey Fanni Tutti wedi ennill bri rhyngwladol fel artist a cherddor – am ei gwaith celf, ei gwaith yn y diwydiant rhyw, fel cyd-sylfaenydd cerddoriaeth ddiwydiannol a Throbbing Gristle, a’i cherddoriaeth electronig flaengar dan fantell Chris & Cosey a Carter Tutti. Bydd yn sgwrsio am ei hunangofiant rhyfeddol, Art Sex Music.
 

More Info: http://www.coseyfannitutti.com/

bottom of page