top of page

charlie connelly

Charlie Connelly.jpg

Charlie Connelly is a bestselling author and award-winning broadcaster. His many books include Attention All Shipping: A Journey Round The Shipping Forecast, In Search of Elvis: A Journey To Find The Man Beneath The Jumpsuit and Our Man In Hibernia: Ireland, The Irish And Me. Three of his books have featured as Radio 4′s Book of the Week read by Martin Freeman, Stephen Mangan and Tom Goodman-Hill.

Charlie was also a popular presenter on the BBC1 Holiday programme and co-presented the first three series of BBC Radio 4′s Traveller’s Tree with Fi Glover.

His book Gilbert: The Last Years of WG Grace was shortlisted for the 2016 MCC/Cricket Society Book of the Year. The book he wrote with his friend Bernard Sumner, Chapter And Verse: New Order, Joy Division And Me was shortlisted for Book of the Year at the NME Awards, while his most recent co-writing project, Winner: A Racing Life with the champion jockey AP McCoy is shortlisted for Sports Autobiography of the Year.

The audio version of Attention All Shipping came second in a public vote to find the greatest audiobook of all time organised by Waterstone’s and The Guardian. Romeo and Juliet was third, which Charlie takes as official confirmation that he’s better than Shakespeare.

 

Mae Charlie Connelly yn awdur llwyddiannus ac yn ddarlledwr gwobrwyedig. Ymysg ei bentwr o gyfrolau mae ‘Attention All Shipping: A Journey Round The Shipping Forecast’, ‘In Search of Elvis: A Journey To Find The Man Beneath The Jumpsuit’ ac ‘Our Man In Hibernia: Ireland, The Irish And Me’. Mae tri o’i lyfrau wedi cael eu dewis ar gyfer rhaglen ‘Book of the Week’ ar Radio 4, gyda Martin Freeman, Stephan Mangan a Tom Goodman-Hill yn eu darllen.

 

Roedd Charlie hefyd yn un o gyflwynwyr poblogaidd rhaglen wyliau BBC1 (‘Holiday’), ac yn gyd-gyflwynydd tair cyfres gyntaf ‘Traveller’s Tree’ ar Radio 4 gyda Fi Glover.

 

Cafodd ei lyfr, ‘Gilbert: The Last Years of WG Grace’, ei chynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn yr MCC/Cricket Society yn 2016. Cafodd y gyfrol a sgwenodd gyda’i ffrind Bernard Sumner, ‘Chapter And Verse: New Order, Joy Division And Me’, ei chynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn yng Ngwobrau’r NME ac mae ei brosiect diweddaraf, ‘Winner: A Racing Life’, ar y cyd â’r joci AP McCoy, wedi cyrraedd rhestr fer Hunangofiant Chwaraeon y Flwyddyn.

 

Daeth y fersiwn llyfr llafar o ‘Attention All Shipping’ yn ail mewn pleidlais gyhoeddus a drefnwyd gan Waterstones a’r Guardian i ddewis y llyfr llafar gorau erioed. Yn drydydd, roedd ‘Romeo and Juiliet’. Mae Charlie’n hawlio hynny fel cadarnhad swyddogol ei fod e’n well na Shakespeare.

bottom of page