CARYS ELERI

Carys Eleri.jpg

Laugharne superhero Carys Eleri will be performing Lovecraft (Not The Sex Shop In Cardiff) - her one-woman-science-comedy-music-show. 

 

 

Created and performed by Carys (Parch, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, National Theatre Wales), Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) is a brutally honest and witty show about the neuroscience of love and loneliness. 

 

Drawing from her own experiences, Carys combines smart and ludicrously funny songs (The Love Monger, Space and Time, Tit Montage) with heartfelt tales, taking you on a journey to discover how love works, why it makes us do crazy things and why hugging is the answer. 

 

https://twitter.com/caryseleri?lang=en

Eleni, yn Nhalacharn, bydd yr aruthrol Carys Eleri (‘Parch’, ‘Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon’, Theatr Genedlaethol Cymru) yn perfformio ‘Lovecraft (Not The Sex Shop In Cardiff)’ - ei sioe unigol, wyddonol-ddoniol-gerddorol, ac ysgubol.

 

Mae ‘Lovecrafft (Not The Sex Shop In Cardiff)’ yn sioe gignoeth o onest, yn sioe ddoniol a ffraeth, yn sioe am niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd.

 

Wrth rannu ei phrofiadau, mae Carys yn cyfuno caneuon crafog ac enbyd o ddoniol (‘The Love Monger’, ‘Space and Time’, ‘Tit Montage’) gyda straeon o’r galon sy’n ein hebrwng ar siwrne i ffeindio sut mae cariad yn gweithio, pam ei fod yn ein gyrru i wneud pethau hurt a pham mai cofleidio yw’r ateb.

 

 

 

https://twitter.com/caryseleri?lang=en