top of page

andrew gimson

British Prime Ministers: The Good, The Bad and The Ugly

With Martin Rowson, Andrew Gimson and John Crace

Who says the age of satire is dead?

Martin Rowson is the Guardian’s resident cartoon genius, the Hogarth of now. Andrew Gimson wrote a biography of Boris Johnson. His latest book, Prime Ministers, is a gallery of grotesques featuring illustrations by Rowson.

They will be joined onstage by the Guardian’s brilliant political diarist John Crace whose devastating portraits of Teresa May have been published as I, Maybot.

Y Gwych a’r Gwachul.
Gyda Martin Rowson, Andrew Gimson a John Crace
Pwy ddwedodd bod dychan wedi marw?
Martin Rowson yw’r athrylith sy’n gyfrifol am gartwnau’r Guardian – fel Hogarth cyfoes. Mae Andrew Gimson wedi sgwennu bywgraffiad o Boris Johnson. Mae’i gyfrol newydd, Prime Ministers, yn oriel o’r rhyfedd a’r rhyfeddol, ac yn cynnwys dyluniadau gan Rowson. Bydd John Crace, dyddiadurwr gwleidyddol y Guardian, ac awdur ‘I, Maybot’ (cyfres o bortreadau deifiol o Teresa May) yn ymuno â nhw am sgwrs.

bottom of page